Home > Thiet ke he thong boiler

Thiet ke he thong boiler

About Us

Zozen Boiler main products include gas&oil boiler, coal-fired boiler, biomass boiler, thermal fluid heater and other series of more than 400 varieties of specifications.
Contact us for Email:[email protected]

Our Main Product

our main boilers
wns boiler picture

1-20 ton gas/oil fired boiler

Price: $1-$99999/set

Capacity: 1-20 ton/h

Pressure: 0.7-2 Mpa

Fuel: Nature gas, coke oven gas, biogas, methanol, liquid propane gas, diesel, heavy oil, light oil, crude oil, etc.

Industries: Heat supplying, chemical, food, textile, printing and dyeing, cigarettes and tobacco, fodder, pharmacy, building materials, brewery, rubber, hospital etc.

szs boiler picture

7-70 MW gas/oil fired hot water boiler

Price: $1-$999999/set

Capacity: 7-70 MW

Pressure: 1.0-1.6 Mpa

Fuel: Nature gas, coke oven gas, blast furnace gas, carbon black off-gas, biogas, methanol, LPG, diesel, heavy oil, light oil, crude oil, etc.

Industries: Heat supplying, hospital, colleges and universities.

szl boiler picture

2.8-29mw coal fired boiler

Price: $1-$999999/set

Capacity: 2.8-29mw

Pressure: 1.0-1.25 Mpa

Fuel: Bituminous coal, lean coal, anthracite

Industries: Heating, hotels, schools, hospitals

yyw boiler picture

horizontal thermal fluid heater

Price: $1-$99999/set

Capacity: 700 - 14000 kw

Pressure: 0.8 - 1.0 Mpa

Fuel: natural gas, coke oven gas, bio-gas,liquid propane gas, diesel, heavy oil, light oil, crude oil

Industries: Petroleum, chemical, chemical fiber, pharmaceutical, textile printing and dyeing, building materials, wood processing, vegetable oil processing and other industries

dzl boiler picture

1-20 ton biomass fired boiler

Price: $1-$999999/set

Capacity: 1-20 ton/h

Pressure: 0.7-2.5 Mpa

Fuel: Biomass particles

Industries: Heating, chemical, food, tobacco, textile, printing and dyeing, feed, medicine, building material, wine, rubber, hospital

Images for Thiet ke he thong boiler

Thit k các mch phân phi nc h thng chiller/ boiler - Hvac

23 Tháng Mi Mt 2018 H thng làm lnh và cp nhit trung tâm (Central Cooling And Heating Plant)

5 cách b trí bm trong h thng Chiller hoc Boiler - VNK

Các h thng hin i ngày nay mà không s dng bm s cp-th cp thng là h thng chính bin i lu lng. Trong thit k n gin, ch có mt t hp 

K s Vng Cam - thit k h thng iu hoà không khí thông gió

Trong thit k h thng HVAC các loi công trình, phòng sch là mt trong nhng kiu phòng mà . Thit k các mch phân phi nc h thng chiller/ boiler .

THIT K VÀ LP T H THNG Long Trng V

Boiler · Xem thêm · Chiller · Xem thêm · Cooling · Xem thêm · H thng châm hoá cht t ng · Xem thêm H thng R.O · Xem thêm 

H thng cung cp hi và nc nóng - hde

Cung cp gii pháp, ch to lp t thit b h thng Boiler cho nhà git là Khu Thit k , ch to lò hi 1 tn/h cho Công ty TNHH MTV SX&TM Dng Ngc 

THIT K B TRÍ MT BNG CHO H THNG NG NG

12 Tháng Sáu 2018 H thng ng ng là chi phí chính trong thit k và xây lp các nhà iu kh in và làm sch và làm khô thit b, ng ng), lò hi ( boiler .

Thit K H Thng iu Hòa Không Khí ChIc Place - Tài Liu

Thit K H Thng iu Hòa Không Khí Ch.. .. DEVELOPMENT OF COST EFFECTIVE OXY-COMBUSTION RETROFITTING FOR COAL-FIRED BOILERS . pdf.

SCADA LÒ HI ( BOILER ) - YouTube

28 Feb 2018 - 5 min - Uploaded by Tin Phat Technology Co.,LTD H thng iu khin giám sát t ng lò hi ghi xích công sut 15T/H s dung PLC - SCADA Chuyên thit k h

LÒ HI TNG SÔI - Thanh Phat Boiler

Bung t: Ngoài tính toán h thng phân phi gió cp 1 và cp 2 ti u. Bung t còn c chúng tôi thit k tích hp cm hi tro a nhng nhiên liu 

H THNG X LÝ BI - Thanh Phat Boiler

C TÍNH K THUT. Công sut lc bi: Theo công sut thit k ca lò hi; Hiu sut lc bi: 85%; Nhit làm vic: 300 o C. NGUYÊN LÝ HOT NG.

Có n 5 cách b trí bm trong h thng Chiller hoc Boiler - Nhà

30 Tháng Tám 2017 Ngày nay, hu ht các h thng chính bin i lu lng là không s dng bm s cp th cp bi trong thit k n gin, h thng ch gm 

Lò hi và thit b gia nhit

Thit b nhit: Lò hi và thit b gia nhit. BOILER . BURNER. Econo mizer . u im so vi h thng t truyn thng, nó mang li rt nhiu li ích- thit k lò hi

B tách kh khí h Chiller/ Boiler , Thit b lc tách khí Chiller và Boiler

25 Tháng 2 2019 PGTech phân phi thit b lc tách khí Chiller/ Boiler , B tách kh khí thit b h thng cng nh làm tng kh nng hot ng ca thit k h 

H THNG TIT KIM NNG NNG - Thanh Phat Boiler

H THNG TIT KIM NNG LNG. THÔNG S K THUT. Nguyên lý Áp sut thit k : 10 bar; Vt liu ch to: Thép chu nhit A515, A516, Thit b

Nhà thu iu hòa thông gió, c in lnh ti Hà Ni - Thi Công H

thiet - ke -thi-cong- he - thong -nhiet-lanh. Hình 1: Thi Dch v thit k , thi công h thng nhit lnh ca CEPO bao gm: Lp t h thng nc nóng ( boiler )

Chu trinh boiler | Nobita Xuka - Academia.edu

H thng o lng và kim soát cht lng lò hi vn hành an toàn và hiu máy nhit in tuabin hi và các im ly mu Tháp nc Tuabin Hi chính 

Boiler

7 Jun 2013 Table- 9: Type of fuel for thermal power boiler . ph thuc và môi cht dùng thit k h thng này. TCVN 7915-6. 2009 Safety devices for 

ng ng Công Ngh - LÊ DU BOILER

Chúng tôi s a ra nhng gii pháp phù hp cho vic thit k và lp t các h thông ng ng có khi lng ln và phc tp vi chính xác cao. Trong tt 

EPCVINA thi công c in, thit k c in, bo dng công nghip

thi công h thng hvac, cp thoát nc, boiler , khí nén, thi công h thng pccc, h thng sprinkler, thi công chiller, ahu, fcu, thi công tng áp cu thang,thi công 

GET Support & Price

Please Feel free to give your inquiry in the form below.We will reply you in 24 hours